Numerus,dünyanın en iyi markalarını sunar: infocus, wolfvision, aver, avermedia, radvision, clearone, polyvision, avercomm, mondopad, epiphan, AVAYA, projectiondesign infocus, projeksiyon, döküman kamera, mondopad, AVAYA, avermedia, distributor, distribütör, video konferans, polyvision, akıllı tahta, avercomm, akıllı sınıf, turkey, aver, TÜRKİYE
ghost2
Numerus Hizmet ve Çözümler Ürünler Referanslar
ghost3
NUMERUS
banner-top anasayfa | iletişim
anamenu-bottom
banner-right
main-top
ghost4
Simülasyon Merkezi Çözümleri
Türkçe English

Anasayfa » Hizmet ve Çözümler » Simülasyon Merkezi Çözümleri
Simülasyon Merkezi Çözümleri

Simülasyon, teorik ya da gerçek fiziksel bir sisteme ait neden-sonuç ilişkilerinin bir bilgisayar modeline yansıtılmasıyla, değişik koşullar altında gerçek sisteme ait davranışların bilgisayar modelinde izlenmesini sağlayan bir modelleme tekniğidir. Simülasyon, gerçek hayattaki olayların bilgisayar ortamına aktarılması işlemidir. Sanal ortamlar sağlayan yazılımlardır. Bir sistemin simülasyonu, bu sistemi temsil edebilecek bir model oluşturma işlemidir.

Simülasyon çalışması problem çözmede son derece güçlü bir yardımcı olup, yaygın kullanışının çeşitli nedenleri vardır. Bunlar şu baslıklar altında derlenebilir:

  • Simülasyon; yeni politikalar, parametreler veya çalışma koşullarının denemesine imkan sağlayarak sistem performansının bu yeni koşullar için tahmini sağlar.
  • Alternatif dizaynların birbiri ile karşılaştırılmasını mümkün kılar.
  • Gerçek sistemin rahatsız edilmeden, bozulmadan, tehlikeye atılmadan denenmesi sağlanır.
  • İncelenen sistemin farklı zaman akışlarında ele alınması mümkündür. Örneğin, sıkıştırılmış bir zamanda çalışma hızlandırılarak sistem hakkında genel bilgi elde edinilebileceği gibi, geniş bir zaman aralığında sistem hakkında ayrıntılı bilgi edinme mümkün olabilir.

Numerus, her çeşit araç üzerinde, her çeşit iklim şartında ve arazi ortamında gerçek fizik kurallarına uygun olarak araç kullanım eğitimi verebilecek teknik altyapı ve bilgi düzeyine sahiptir.

Simülasyon Merkezi Çözümleri
ghost30
ghost31 ghost31
ghost33
ghost31 ghost31
ghost33
ghost31 ghost31
ghost33
ghost31 ghost31
ghost33
ghost5
main-bottom
bottom-left TÜRKÇE | ENGLISH bottom-lang-right © 2007-2008 NUMERUS A.Ş. | ANASAYFA | KULLANIM KOŞULLARI | SİTE KURALLARI | GİZLİLİK | BİZE ULAŞIN
bottom-lang-bottom

TÜRKİYE aver, turkey, sınıf, akıllı avercomm, tahta, akıllı polyvision, konferans, video distribütör, distributor, avermedia, AVAYA, mondopad, kamera, döküman projeksiyon, infocus,